Onderwijs

De dakboeren/boerinnen van de Dakakkers bieden in samenwerking met het Rotterdams Milieucentrum het educatieprogramma voor basisscholen met de titel ¿?Dakennie?¿ aan. Een programma over stadslandbouw, gezond voedsel, klimaatverandering, waterbuffering en groene daken en uiteraard over alles wat groeit en bloeit op de Dakakker en de dakbijen. Een programma voor basisscholen waarin de kinderen aan de slag gaan als echte dakboeren! Maar ze gaan ook zaadbommen maken met bijzondere heemzaden, samen een bijenhotel maken en snuffelen en zoeken met de snuffel- en zoekkaart.

English text at the bottom of the page.

Ook organiseren de dakboeren/rinnen bijzondere rondleidingen voor het voortgezet – en beroepsonderwijs.
Informatie over de educatieprogramma’s? Mail Angelique Vandevenne: a.vandevenne@milieucentrum.rotterdam.nl.

Filmpje Dakennie

+++ English +++
The rooftop farmers offer in cooperation with the Environmental Centre Rotterdam an education program for elementary schools titled ¿?Dakennie?¿. A program about urban-agriculture, healthy-food, climate change, water buffering and green roofs AND of course everything all about that grows on the Dakakker and the bees. A program for primary schools where the children go to work as real rooftop farmers! But they will also make seed bombs with special heme-seeds, together they make beehives for solitary bees and pollinators.

Cineac TV over Dakennie