Het Stadsinitiatief

In 2011 organiseerde de gemeente Rotterdam het eerste stadsinitiatief, een bestuurlijk instrument om bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie te stimuleren. De inwoners van Rotterdam werden opgeroepen om projecten in te dienen die de verlevendiging van de stad bewerkstelligen en de kwaliteit van leven in de stad zou verbeteren. Vanuit het stadsinitiatief is een bedrag van 4 miljoen gereserveerd om het project tot uitvoering te brengen.

Een Board van deskundigen werd geïnstalleerd om los van het college een selectie van projecten te maken. Twintig Rotterdamse Ambassadeurs trokken door de stad op zoek naar projecten. Zo  werden wij ook gevraagd om onze strategie voor het herontwikkelen van de publieke ruimte, en het aanzwengelen van gebruik van de leegstaande kantoren in te dienen. De Board selecteerden 10 inzenders om hun projectplan te presenteren waaruit zij een selectie van vijf finalisten maakten. Alle inwoners van Rotterdam kregen hierna de kans om te stemmen op hun favoriete initiatief. Na een campagneperiode van een maand won de Luchtsingel met 48% van de stemmen.

www.rotterdam.nl/stadsinitiatief