Organisatie

Identiteit
Als identiteit is Stichting De Luchtsingel opgericht volgens de richtlijnen van het cultural governance model.

Toezicht
Er is een Raad van Advies geïnstalleerd die naast het ambassadeurschap ook een taak heeft als adviseur. De raad van advies wordt vertegenwoordigd door Cor van Hulst (voormalig directeur Gemeentewerken en Stadsontwikkeling), Ko Blok (Directeur Blok & Ko) en Henk Snoeken (wnd directeur Ruimtelijke Ontwikkeling, ministerie van IenM). Toezichthouder vanuit Gemeente Rotterdam is Johan Vermeer.

Directie
De directie wordt gevormd door Elma van Boxel en Kristian Koreman. De directie heeft als taken de dagelijks co├Ârdinatie te leiden en de plan- en procesvoorbereiding op te zetten. Verder is de directie verantwoordelijk voor de aansturing van het kernteam en de projectorganisatie.

Kernteam
Het Kernteam komt maandelijks bij elkaar en bespreekt de projectvoortgang, de inhoudelijke en organisatorische aspecten. De afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam, de verschillende deelgemeentes, RCD en de Hofbogen zijn hierin vertegenwoordigd.

Beslisstructuur
De Raad van advies en de directie komen maandelijks bij elkaar. In deze bijeenkomst wordt het projectplan, de uitvoeringsstatus en financieel verslag gepresenteerd.