Beheer & Vrijwilligers

Het beheer op de DakAkker wordt georganiseerd door het Rotterdams Milieucentrum. In het groeiseizoen is iedere vrijdag een “dakwerkdag”. Vrijwilligers kunnen zich hiervoor aanmelden bij Wouter Bauman. Let op: er is inmiddels zo’n enthousiaste schare vrijwilligers verzameld dat er momenteel een wachtlijst is!

(w.bauman@milieucentrum.rotterdam.nl of bel 010 – 465 64 96)

+++ English +++
The management at the DakAkker is organized by the Environmental Centre Rotterdam. In the growingseason, every Friday is the ‘roof working day’. Volunteers can sign up for this. Please note that there has been such an enthusiastic crowd of volunteers gathered that there is currently a waitinglist!