Ruimtelijke visie gemeente

Foto © Bob Janssen

De deelgemeente ziet met de herontwikkeling van de bovenkant van de Hofbogen een kans om de dichtbebouwde wijken van Rotterdam Noord te vergroenen en hiermee een impuls te geven aan het gebied. Uitgangspunt van het Ruimtelijk Kader dat deelgemeente Noord heeft opgesteld is dan ook herontwikkeling van het spoorviaduct tot een groene openbare ruimte. De gemeente of de deelgemeente gaat echter niet zelf over tot herontwikkeling van de Hofbogen.