Eind 2011- Oprichting Stadsinitiatief

De gemeente Rotterdam organiseert een nieuw bestuurlijk instrument genaamd ‘Het Stadsinitiatief’. Door middel van een competitie wil de gemeente de betrokkenheid van de burger met de stadsplanning vergroten. Elke Rotterdammer is uitgenodigd om een project in te dienen die de kwaliteit van leven in de stad zal verbeteren. De winnaar krijgt als beloning financiering om het project te realiseren.

ZUS besluit mee te doen en presenteert de Test-Site met als concrete projecten, de Luchtsingel, de Dak Akker, Park Pompenburg en het dak van Station Hofplein.