Bomen geselecteerd voor Park Pompenburg

Nu de plannen voor de Luchtsingel definitief zijn en de bouw is begonnen, zijn er voor de inrichting van Park Pompenburg de eerste concrete stappen genomen: voor de vergroening van de locatie aan de Pompenburg/Couwenburg zijn een aantal bomen geselecteerd uit het bomendepot van de gemeente Rotterdam. Met het hergebruik van de bomen uit het bomendepot levert het Stadsinitiatief De Luchtsingel een duurzame bijdrage aan de herontwikkeling van de stad.
Er is niet gekozen voor typische stadsbomen zoals platanen, maar voor verschillende soorten die aansluiten bij de stadslandbouw in Park Pompenburg, een van de toekomstige functies in het park. Van de bloesem van de Lindes kan thee worden gezet, de zaden van de Chinese Vernisboom zijn geroosterd eetbaar net als de vruchten van de Hazelaar. De aanleg van Park Pompenburg wordt in 2014 gestart. De bomen worden geplant in het najaar van 2014, dit is de beste planttijd.